Dzień
w przedszkolu

7:00 – 8:15 

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne,

rozmowy indywidualne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe,

samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30–9:00

Śniadanie

9:00–9:30

Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Zabawy i zajęcia edukacyjne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego

w sali lub na powietrzu.

9:30–10:15 

Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Zabawy i zajęcia edukacyjne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego

w sali lub na powietrzu.

9:30 – 10:15

Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe,

obserwacje przyrodnicze. Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw według zainteresowań.

10:15 – 11:30

Przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne.

10:30–11:00

Drugie śniadanie.

 11:00 – 11:45

Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe,

obserwacje przyrodnicze. Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania,

odkrywania, podejmowania zabaw według zainteresowań.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu.

Czynności samoobsługowe,

porządkowo -higieniczne.

12:00 – 13:00

Obiad

13:00 – 13:15

Czynności porządkowo -higieniczne,

mycie zębów.

13:15–13:45

Odpoczynek, relaksacja (leżakowanie dzieci 3-letnich w oddziałach z leżakami).

13:45-14:45

Zapewnienie dzieciom różnego rodzaju form relaksu, zabawy

wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, tworzenie warunków do aktywności ruchowej. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy i gry językowe.

14:45 – 15:00 

Przygotowanie do podwieczorku,

czynności higieniczne.

15:00 – 15:30

Podwieczorek.