O nas

Motto przedszkola

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu. Główne motto Przedszkola, to proste credo, opublikowane

przez Roberta Fulghuma, w książce pod

tytułem Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu.

Książka ta, zajęła w 2011 roku pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Timesa.

Formularz zapisu dziecka do przedszkola/żłobka

Co nas wyróżnia:

Przedszkole publiczne

(potocznie za 1zł)

Mnóstwo wydarzeń kulturalnych

– teatrzyki, warsztaty, wycieczki,

spotkania z ciekawymi ludźmi

Realizacja autorskich programów,

projektów i warsztatów: Odkrywcy, Kulinaria, Sensoplastyka,

Projekt Archi-Przygody, Projekt-Mały Miś

w świecie wielkiej literatury

Zapewniamy opiekę specjalistów:

logopedy, psychologa

Współpraca z rodzicami – zajęcia integracyjne, uroczystości przedszkolne, konsultacje

z nauczycielami i specjalistami

W czasie wakacji organizujemy bogaty

program zajęć – tygodnie tematyczne

Zdrowe, zbilansowane posiłki, uwzgledniające diety specjalistyczne – catering

Bogaty program bezpłatnych zajęć dodatkowych – codzienna nauka języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych, profilaktyka logopedyczna, gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką, dogoterapia, edukacja artystyczna, edukacja przyrodnicza, zdrowotna, polonistyczna, matematyczna

Bezpłatne zajęcia poszerzające realizację podstawy programowej – warsztaty 

kulinarne, warsztaty sensoplastyczne,

odkrywcy, realizacja projektów edukacyjnych, gimnastyka buzi i języka

Dodatkowo płatne zajęcia

dodatkowe angielski,

matematyka, balet, judo, szachy

Stały kontakt z instytucjami kultury

( muzea, teatr, filharmonia,)

3 grupy przedszkolne

( 3- latki, 4-5 latki, 5-6-latki)

Publiczne Przedszkole Happy Feet realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzenie MEN. W roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole Happy Feet korzysta z następujących programów nauczania:

Programy wiodące:

,,Wokół Przedszkola" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby - Żabińskiej.

Programy wspomagające:

Program j. angielskiego – E. Wodzicka – Dondziłło, wyd. Mac, Start With Flufy

Język angielski dla przedszkolaków- English with Little Ant – K. Janiszewska- Gold, wyd. Bliżej Przedszkola.

Dodatkowo w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy edukacyjne dostosowane do możliwości danej grupy oraz indywidulanych potrzeb dzieci, systematycznie uwzględniając pracę z Dzieckiem z problemami rozwojowymi i dzieckiem zdolnym.

Programy - własne nauczycieli – poszerzające zainteresowania dzieci:

1.Program profilaktyczny.

2.Program „Mali odkrywcy”

3.Program „Zawody”

4.Program warsztatów kulinarnych.

Zajęcia programowe w przedszkolu realizowane są w ramach projektów edukacyjnych opracowanych przez kadrę pedagogiczną z uwzględnieniem treści wynikających z podstawy programowej.

1.Projekt „Mały Miś w krainie wielkiej literatury” – Wydawnictwo MAC Edukacja

2.Projekt „Archi- przygody”- Program Edukacji Architektonicznej. Program przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury

W naszym przedszkolach zapewniona jest bezpłatna opieka psychologiczna i logopedyczna

Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną