Metody pracy

„Dziecięca matematyka”- autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Głównym celem tej koncepcji jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania

pojęć matematycznych, stanowiące budulec, z którego

dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności.

Odimienna Metoda Nauki Czytania -
​​​​​​​Ireny Majchrzak

jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Źródłem inspiracji dla Autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Na samym początku procesu nauki dziecko poznaje znaczenie napisanego słowa; słowa, które zna od urodzenia - jest to jego własne imię. Napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma. Stosowanie tej metody zapewnia systematyczne, bezstresowe – w formie zabawy literami, sylabami, wyrazami przygotowanie dzieci do późniejszej nauki czytania, tak, by czytanie było intelektualną przygodą a nie źródłem stresu.

Metoda Dobrego Startu (MDS)
 

Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, ed…

– kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Metoda Dobrego Startu pozwala dzieciom dobrze bawić się w przedszkolu i dobrze wystartować w szkole.

Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 

metoda ta łączy w sobie ruch z muzyką oraz słowem. Nawiązuje do tradycyjnych form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, legend, baśni, poezji. Wyzwala u dzieci tendencję do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej, korzystając przy tym z pantonimy, dramy. Charakterystyczna cechą tej metody jest powiązanie muzyki z ruchem.

Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów
 

Jest to metoda bazująca na naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym ruchu. Ważne rolę odgrywają tu przybory np. szarfy, grzechotka, dzwoneczki, bębenek i inne.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. Baraszkowania. Ruch jest tutaj narzędziem do wspomagania rozwoju, służy do usprawniania ruchowego. Rozwija się w ten sposób świadomość własnego ciała i przestrzeni. Metoda pozwala dzielić przestrzeń z innymi osobami, nawiązać z nimi bliski kontakt oraz poczuć się we własnym ciele jak w domu. Dzieci zaczynają mieć zaufanie do siebie, zyskują poczucie bezpieczeństwa, poznają przestrzeń wokół siebie, uczą się kontrolowania przestrzeni.