Dzień
w żłobku

7:00 – 8:15 

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne,rozmowy indywidualne, praca z zespołem dzieci

lub indywidualna, praca

z dzieckiemzdolnym, czynności porządkowe, zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe,

samoobsługowe, wpajanie

zasad dobrego wychowania,

wyrabianie nawyków

higieniczno-kulturalnych.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00– 9:15

Zajęcia edukacyjne.

Zabawy i zajęcia edukacyjne różnego typu w sali lub na powietrzu.

9:15 – 9:45

Pobyt w ogrodzie, spacery,

zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania,

odkrywania, podejmowania zabaw według zainteresowań.

9:45 – 10:00

Przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne.

11:30 – 12:00

Obiad.

12:00 – 12:15

Czynności porządkowo -higieniczne, mycie zębów.

12:15 – 13:45

Odpoczynek, relaksacja, leżakowanie.

13:45 – 14:15

Zapewnienie dzieciom różnego rodzaju form relaksu, zabawy

wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie, spacery, tworzenie warunków do aktywności ruchowej. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez

zabawy i gry językowe.

14:15–14:30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14:30 – 15:00

Odpoczynek, relaksacja (leżakowanie dzieci

3-letnich w oddziałach

z leżakami).

13:45–14:15

Zapewnienie dzieciom różnego rodzaju form relaksu, zabawy

wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, tworzenie warunków do aktywności ruchowej. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy i gry językowe.

14:15 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:00

Pobyt w ogrodzie, tworzenie warunków do aktywności ruchowej.

Zabawy doskonalące kompetencje dzieci. Zabawy dowolne

wg zainteresowań.

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności

i zainteresowania, rozmowy

indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.