Opłaty przedszkole
- żłobek na rok
2024/2025
​​​​

NUMER KONTA :

21-1950-0001-2006-0077-4929-0003

Opłaty należy uiszczać na podany numer rachunku

bankowego do 5 dnia każdego miesiąca 

Tytuł przelewu 

Opłata za żłobek / przedszkole za miesiąc

Imię i nazwisko dziecka

Przedszkole / Żłobek
ul. Mała Góra
 

CZESNE ŻŁOBEK:

900 zł, za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,  

Pozostała kwota dotowana jest przez Urząd Miasta Krakowa, wydział Ochrony Zdrowia (3,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce)

OPŁATY DODATKOWE:

300 zł, wpisowe na cały rok (bezzwrotne)
 ubezpieczenie (nieobowiązkowe)

Wyżywienie, całodzienne - 4 posiłki - 18 zł (I, II śniadanie - obiad- podwieczorek)

W ramach wpłaconego wpisowego żłobek Happy Feet gwarantuje: materiały

plastyczne tj farby, kredki, plastelina, bloki, kolorowe papiery itp środki czystości

OPŁATY PRZEDSZOLE:

 Wyżywienie, całodzienne - 4 posiłki - 18 zł (I, II śniadanie - obiad - podwieczorek)

 

Bezpłatny pobyt Dziecka w godzinach między 7.00 a 12.00.

Każda rozpoczęta godzina  po 12.00 jest płatna: • 1,30 zł,

 

Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia każdego roku szkolnego wyprawki plastycznej oraz podręczników (roczne przygotowanie przedszkolne).

 Przedszkole / Żłobek
ul. Młodzieży 2A

CZESNE ŻŁOBEK:

900 zł za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu / pozostała kwota dotowana jest w ramach projekt pt:

Pozostała kwota dotowana jest przez Urząd Miasta Krakowa, wydział Ochrony Zdrowia (3,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce)

OPŁATY DODATKOWE:

*300 zł, wpisowe na cały rok (bezzwrotne)

ubezpieczenie (nieobowiązkowe)

Wyżywienie, całodzienne - 4 posiłki - 18 zł (I, II śniadanie - obiad- podwieczorek)

OPŁATY PRZEDSZOLE:

Wyżywienie, całodzienne - 4 posiłki - 18 zł (I, II śniadanie - obiad- podwieczorek)Bezpłatny pobyt Dziecka w godzinach między 7.00 a 12.00.

Każda rozpoczęta godzina  po 12.00 jest płatna: • 1,30 zł,Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia każdego roku szkolnego wyprawki plastycznej oraz podręczników (roczne przygotowanie przedszkolne).

ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Dogoterapia
Spotkania z ciekawymi

osobami

Zajęci przyrodnicze
Ćwiczenia usprawniające mowę
Warsztaty kulinarne
Bajkoterapia
Zajęcia plastyczne
Zajęcia sensoplastyczne
Zajęcia sensoryczne
Codziennie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zaplanowane przez opiekunów
Rytmika
Gimnastyka korekcyjna
Angielski z native speaker
Zajęcia z integracji sensorycznej ze specjalistą
Opieka psychologiczna
Opieka logopedyczna

OPŁATY DODATKOWE:

Warsztaty i wycieczki są finansowane z Komitetów Rodzicielskich.

zajęcia dodatkowe do

wyboru przez rodziców

teatrzyk

warsztaty

ubezpieczenie płatne

jednorazowo  za cały rok

wyżywienie

wycieczki